5 عادتی که به ماشینتان صدمه می‌زند

5 عادتی که به ماشینتان صدمه می‌زند

این یک واقعیت است که عادات شما آینده شما را تعیین می کند. همانطوری که عادت شما در غذاخوردن سلامت شما را تعیین می کند، عادات رانندگی شما آینده ماشین شما را تعیین می کند. عادت های ما صرفاً فعالیت هایی هستند که ما به طور منظم انجام می دهیم، گاهی اوقات حتی بدون فکر کردن...
صافکاری PDR بدون آسیب به رنگ خودرو چیست؟

صافکاری PDR بدون آسیب به رنگ خودرو چیست؟

صافکاری بدون آسیب به رنگ خودرو چیست؟ صافکاری PDR یا تعمیر تو رفتگی بدون آسیب به رنگ ، روشی برای ترمیم تورفتگی‌ های بدنه خودرو با تغییر شکل پنل است. این بدان معنی است که نیازی به پر کردن یا رنگ آمیزی آسیب نیست. در حین PDR از ابزارهای تخصصی برای فشار دادن و ماساژ دادن...