صافکاری فولکس واگن

صافکاری فولکس واگن

فولکس واگن یکی از خودروهای وارداتی است و تعداد آن در ایران بسیار محدود می باشد. زمان هایی که بدنه این خودرو در تصادف یا سایر عوامل دچار آسیب می شود با انجام صافکاری مشکل آن برطرف می گردد. صافکاری فولکس واگن به دلیل تکنولوژی خاص بکار رفته در آن باید توسط فردی که تخصص...
تعمیر موتور فولکس واگن

تعمیر موتور فولکس واگن

صفر تا 100 تعمیر موتور فولکس واگن موتور به عنوان مهمترین قطعه خودرو در نظر گرفته می شود و خودروهای گران قیمت مانند فولکس واگن و غیره به ندرت دچار خرابی موتور می شوند. اگر موتور خودرو فولکس واگن آسیب دیده و با مشکل مواجه شده است، بهتر است برای تعمیر موتور خودرو فولکس...
تعمیر سانروف فولکس واگن

تعمیر سانروف فولکس واگن

سانروف خودروهای فولکس واگن از تجهیزات زیبایی و منحصر به فرد بودن آن است. این قطعه نقش مهمی در ظاهر این مدل خودرو دارد. برخی فولکس واگن را به خاطر سانروف زیبا و منحصر بفردش انتخاب می کنند. با گذشت زمان، مانند هر قسمت دیگر این خودرو، سقف فولکس واگن ممکن است آسیب ببیند،...
تعمیر رادار فولکس واگن

تعمیر رادار فولکس واگن

صفر تا 100 تعمیر رادار فولکس واگن چرا تعمیر رادار فولکس واگن بسیار حائز اهمیت است؟ رادار فولکس واگن یک دستگاه تشخیص نقاط کور است و در گوشه های جلو و عقب خودرو نصب می شود و زمانی که مانعی وارد میدان رادار می شود، رادار آن را شناسایی کرده و به راننده هشدار می دهد. یک...
تعمیر جلوبندی و سیستم تعلیق فولکس واگن

تعمیر جلوبندی و سیستم تعلیق فولکس واگن

صفر تا 100 تعمیر جلوبندی و سیستم تعلیق فولکس واگن تعمیر جلوبندی و سیستم تعلیق فولکس واگن از خدمات مهم نگهداری این خورو است. یکی از مهمترین قطعات خودروهای فولکس واگن سیستم تعلیق است. در صورت بروز مشکل در این قطعه، عملکرد خودرو بدتر می شود. فولکس واگن توصیه می کند برای...
تعمیر ایربگ فولکس واگن

تعمیر ایربگ فولکس واگن

همه چیز درباره تعمیر ایربگ فولکس واگن کیسه هوای خودرو فولکس واگن بعد از کمربند ایمنی از مهمترین اجزا برای ایمنی خودرو به حساب می آید . از این رو هرگونه خرابی در آن موجب میشود که این قطعه در هنگام تصادف به خوبی عمل نکند و طبیعتاً  ایمنی سرنشینان خودرو به خطر میفتد ....